“Krijg weer grip op uw e-mail” Outlook tutorial 30: Duidelijker discussies door automatisch naam of kenmerk toevoegen bij ingevoegde opmerkingen

Soms is het handig om bij het beantwoorden van e-mail uw opmerkingen op specifieke locaties in de berichttekst in te voegen. Bijvoorbeeld tijdens het voeren van discussies via e-mail of bij het beantwoorden van mails waarin meerdere vragen worden gesteld. Hoewel de door u ingevoegde tekst voorzien wordt van een andere kleur is het voor de lezer niet zo snel duidelijk dat u deze tekst heeft ingevoegd. Dat is te verhelpen door uw tekst vooraf te laten gaan door uw naam/kenmerk. In deze tutorial leert u hoe uw opmerkingen automatisch vooraf kunt laten gaan door uw naam/kenmerk.  Zie voor het automatisch invoegen van  uw naam/kenmerk bij het invoegen van opmerkingen in Outlook 2010 ook de instructie op Youtube.

 1. Klik op tabblad “Bestand”
 2. Klik op “Opties”
 3. Klik op “E-mail”
 4. Sleep de schuifbalk naar beneden
 5. Vink aan “Opmerkingen vooraf laten gaan door:” en pas indien gewenst de getoonde tekst aan
 6. Klik op “OK”

Kim Kennis & Informatie Management plaatst elke week een les uit haar Outlook e-mail training “Effectief E-Mail Gebruik” op haar blog. Meld u aan op ons twitter account @InformatieProfs en blijf ook op de hoogte.

Posted in Trainingen | Tagged |

“Krijg weer grip op uw e-mail” Outlook tutorial 26: Incidentele lees- en ontvangstbevestiging ontvangen Outlook 2010.

Er zijn situaties waarbij u wilt weten wanneer uw e-mailbericht is bezorgd bij de geadresseerde(n). Of wanneer een geadresseerde het bericht heeft geopend. In deze tutorial leert u hoe u in incidentele gevallen een lees- en ontvangstbevestiging ontvangt bij verzonden e-mailberichten. Zie voor het incidenteel toevoegen van een lees- en ontvangstbevestiging in Outlook 2010 ook de instructie op Youtube.

 1. Klik op “Nieuwe e-mail”
 2. Klik op tabblad “Opties”
 3. Vink aan “Vragen om ontvangstbevestiging”
 4. Vink aan “Vragen om leesbevestiging”

N.B. Niet alle e-mail servers ondersteunen het versturen van een lees- en ontvangstbevestiging

Kim Kennis & Informatie Management plaatst elke week een les uit haar Outlook e-mail training “Effectief E-Mail Gebruik” op haar blog. Meld u aan op ons twitter account @InformatieProfs en blijf ook op de hoogte.

Posted in Trainingen | Tagged |

“Krijg weer grip op uw e-mail” Outlook tutorial 25: Uw contacten heimelijk informeren door het gebruik van het BCC-adresveld.

Soms zult u e-mailberichten willen versturen aan contacten zonder dat andere geadresseerden dit kunnen zien. Deze voor andere onzichtbare geadresseerden plaatst u het BCC-adresveld. In deze tutorial leert u het BCC-adresveld gebruiken. Zie voor het plaatsen van contacten in het BCC-veld in Outlook 2010 ook de instructie op Youtube.

 1. Klik op “Nieuwe e-mail”
 2. Klik op tabblad “Opties”
 3. Klik op “BCC” om het BCC-veld zichtbaar of onzichtbaar te maken
 4. Klik op “Aan…”
 5. Selecteer de geadresseerde die u in BCC wilt toevoegen
 6. Klik op “BCC ->”
 7. Klik op “OK”

Kim Kennis & Informatie Management plaatst elke week een les uit haar Outlook e-mail training “Effectief E-Mail Gebruik” op haar blog. Meld u aan op ons twitter account @InformatieProfs en blijf ook op de hoogte.

Posted in Trainingen | Tagged |

“Krijg weer grip op uw e-mail” Outlook tutorial 24: Makkelijk contactgegevens delen door visitekaartjes toevoegen aan e-mailberichten.

Informatie over uw contactpersonen slaat u gemakkelijk op in Outlook. Om deze contactinformatie met anderen te delen kunt u Outlook visitekaartjes toevoegen aan e-mailberichten. Hoe u dat precies doet leert u in deze tutorial. Zie voor het toevoegen van visitekaartjes aan e-mailberichten in Outlook 2010 ook de instructie op Youtube.

Eerste mogelijkheid:

 1. Klik op “Nieuwe e-mail”
 2. Klik op tabblad “Invoegen”
 3. Klik op “Visitekaartjes invoegen”
 4. Selecteer “Andere visitekaartjes” voor een compleet overzicht van uw contactpersonen
 5. Selecteer het visitekaartje dat u wilt toevoegen
 6. Klik op “OK”

Tweede mogelijkheid:

 1. Open contactpersonen in Outlook
 2. Klik met de rechtermuisknop op het in te voegen visitekaartje
 3. Selecteer “Contactpersoon doorsturen”
 4. Selecteer “Als visitekaartje”

Kim Kennis & Informatie Management plaatst elke week een les uit haar Outlook e-mail training “Effectief E-Mail Gebruik” op haar blog. Meld u aan op ons twitter account @InformatieProfs en blijf ook op de hoogte.

Posted in Trainingen | Tagged |

“Krijg weer grip op uw e-mail” Outlook tutorial 23: Makkelijk afspraken delen door agenda-items toevoegen aan e-mailberichten.

De agenda in Outlook is een makkelijk hulpmiddel om afspraken vast te leggen. In deze tutorial leert u hoe u agenda-items deelt met anderen door deze toe te voegen aan e-mailberichten. Zie voor het toevoegen van agenda items aan e-mailberichten in Outlook 2010 ook de instructie op Youtube.

Eerste mogelijkheid:

 1. Klik op “Nieuwe e-mail”
 2. Klik op tabblad “Invoegen”
 3. Klik op “Outlook-item”
 4. Klik op Calendar (Agenda)
 5. Selecteer het agenda-item dat u wilt toevoegen
 6. Klik op “OK”

Tweede mogelijkheid:

 1. Open de agenda in Outlook
 2. Klik met de rechtermuisknop op het in te voegen agenda-item
 3. Selecteer “Doorsturen”

Kim Kennis & Informatie Management plaatst elke week een les uit haar Outlook e-mail training “Effectief E-Mail Gebruik” op haar blog. Meld u aan op ons twitter account @InformatieProfs en blijf ook op de hoogte.

 

Posted in Trainingen | Tagged |

“Krijg weer grip op uw e-mail” Outlook tutorial 22: Snel zicht op uw urgente mails met behulp van zoekmap

Het aantal e-mailberichten in uw postvakken rijst snel de pan uit. Daardoor verliest u gemakkelijk het overzicht. Het gebruik van zoekmappen biedt dan een uitkomst. In deze tutorial leert u hoe u een zoekmap aanmaakt die een overzicht geeft van alle e-mailberichten met hoge urgentie (gemarkeerd met uitroepteken). Zie voor het aanmaken van een zoekmap voor e-mailberichten met hoge urgentie in Outlook 2010 ook de instructie op Youtube.

 1. Klik met de rechtermuisknop op “Zoekmappen”
 2. Klik op “Nieuwe zoekmap…”
 3. Verplaats de schuifbalk naar onderen
 4. Klik op “Een aangepaste zoekmap maken”
 5. Klik op “Kiezen”
 6. Geef de zoekmap de naam “Urgent”
 7. Klik op “Voorwaarden”
 8. Klik op tabblad “Geavanceerd”
 9. Klik op “Veld”
 10. Selecteer “Alle e-mailvelden”
 11. Selecteer “Urgentie”
 12. Selecteer bij “”Waarde” de optie “Hoog”
 13. Klik op “OK”
 14. Klik op “Ja”
 15. Klik op “OK”
 16. Klik nogmaals op “OK”

N.B. De items worden niet verplaatst naar de zoekmappen maar blijven op hun oorspronkelijke plaats staan. U kunt zoekmappen dus ook weer probleemloos verwijderen.

Kim Kennis & Informatie Management plaatst elke week een les uit haar Outlook e-mail training “Effectief E-Mail Gebruik” op haar blog. Meld u aan op ons twitter account @InformatieProfs en blijf ook op de hoogte.

Posted in Trainingen | Tagged |

E-mail zal altijd blijven bestaan

Facebook, Twitter, SMS, instant messaging – we kunnen berichten naar elkaar versturen op tientallen manieren, maar toch blijven we trouw aan e-mail. Er is immers niets dat ermee te vergelijken valt.

Klik hier om het interview te lezen met Ray Tomlinson, de vader van e-mail.

Posted in E-mail gebruik | Tagged , |

“Krijg weer grip op uw e-mail” Outlook tutorial 21: Snel zicht op uw mails met behulp van zoekmap voor op te volgen e-mail

Het aantal e-mailberichten in uw postvakken rijst snel de pan uit. Daardoor verliest u gemakkelijk het overzicht. Het gebruik van zoekmappen biedt dan een uitkomst. In deze tutorial leert u hoe u een zoekmap aanmaakt die alle e-mail toont die dient te worden opgevolgd. Zie voor het aanmaken van een zoekmap voor op te volgen e-mail in Outlook 2010 ook de instructie op Youtube.

 1. Klik met de rechtermuisknop op “Zoekmappen”
 2. Klik op “Nieuwe zoekmap…”
 3. Klik op “E-mail gemarkeerd voor opvolgen”
 4. Klik op “OK”

N.B. De items worden niet verplaatst naar de zoekmappen maar blijven op hun oorspronkelijke plaats staan. U kunt zoekmappen dus ook weer probleemloos verwijderen.

Kim Kennis & Informatie Management plaatst elke week een les uit haar Outlook e-mail training “Effectief E-Mail Gebruik” op haar blog. Meld u aan op ons twitter account @InformatieProfs en blijf ook op de hoogte.

Posted in Trainingen | Tagged |

“Krijg weer grip op uw e-mail” Outlook tutorial 20: Snel zicht op uw mails met behulp van zoekmap voor oude e-mail.

Het aantal e-mailberichten in uw postvakken rijst snel de pan uit. Daardoor verliest u gemakkelijk het overzicht. Het gebruik van zoekmappen biedt dan een uitkomst. In deze tutorial leert u hoe u een zoekmap aanmaakt die alle e-mailberichten toont die ouder zijn dan 12 maanden. Zie voor het aanmaken van een zoekmap voor het tonen van berichten ouder dan 12 maanden in Outlook 2010 ook de instructie op Youtube.

 1. Klik met de rechtermuisknop op “Zoekmappen”
 2. Klik op “Nieuwe zoekmap…”
 3. Verplaats de schuifbalk naar onderen
 4. Klik op “Oude e-mail”
 5. Klik op “Kiezen…”
 6. Selecteer de tijdseenheid “maand(en)”
 7. Hoog het weergegeven getal op tot “12”
 8. Klik op “OK”
 9. Klik op “OK”

N.B. De items worden niet verplaatst naar de zoekmappen maar blijven op hun oorspronkelijke plaats staan. U kunt zoekmappen dus ook weer probleemloos verwijderen.

Kim Kennis & Informatie Management plaatst elke week een les uit haar Outlook e-mail training “Effectief E-Mail Gebruik” op haar blog. Meld u aan op ons twitter account @InformatieProfs en blijf ook op de hoogte.

Posted in Trainingen | Tagged |

“Krijg weer grip op uw e-mail” Outlook tutorial 19: Foutloze e-mails schrijven met behulp van spellingscontrole en grammaticacontrole in Outlook 2010

Spellings- en grammaticafouten leiden de lezer af van waar het in e-mailberichten om gaat: de inhoud. Om spelfouten en grammaticafouten te corrigeren is Outlook uitgevoerd met spellings- en grammaticacontrole. Ook kunt u veel gemaakte fouten automatisch laten herstellen. In deze tutorial leert u de mogelijkheden (en beperkingen) van spellings- en grammaticacontrole van Outlook 2010 kennen. Zie voor het gebruik van spelling- en grammaticacontrole in Outlook 2010 ook de instructie op Youtube.

Met de volgende handelingen wordt een e-mailbericht tijdens het typen gecontroleerd op spelling en grammatica:

 1. Klik op het tabblad “Bestand”
 2. Klik op “Opties”
 3. Klik op “E-mail”
 4. Klik op “Spelling en AutoCorrectie…”
 5. Zet een vinkje voor “Spelling controleren tijdens het typen”
 6. Zet een vinkje voor “Grammaticafouten markeren tijdens het typen”
 7. Zet een vinkje voor “Grammatica tegelijk met spelling controleren”
 8. Klik op “OK”

N.B. Het is mogelijk om een e-mailbericht voor verzenden automatisch te laten controleren op spelling. We raden deze optie af omdat in dat geval niet op grammaticale fouten wordt gecontroleerd.

Tijdens het schrijven van een e-mailbericht worden spelfouten en grammaticale fouten tijdens het typen onderstreept. Er zijn twee mogelijkheden om deze fouten te herstellen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het onderstreepte woord
 2. Kies de gesuggereerde wijziging die het beste past

Of:

 1. Klik op het tabblad “Controleren”
 2. Klik op “Spelling en grammaticacontrole” (sneltoets F7)
 3. Doorloop de foutieve woorden  en kies de gesuggereerde wijziging die het beste past.
 4. Desgewenst voegt u onterecht gemarkeerde woorden (vaktermen, eigennamen, etc.) toe aan het woordenboek of negeert u deze in de tekst.

Veelvuldig gemaakte fouten kunt u toevoegen aan de lijst Automatisch Corrigeren:

 1. Klik op het tabblad “Bestand”
 2. Klik op “Opties”
 3. Klik op “E-mail”
 4. Klik op “Spelling en AutoCorrectie…”
 5. Klik op het veld “Vervang:” en typ de foutief geschreven tekst
 6. Klik op het veld “Door:” en typ de correct geschreven tekst
Posted in Trainingen | Tagged |

KPD online

Tevreden klanten

Tags

Speel chaos spel

Speel het KPD chaos spel en ontdek wat chaos met u en uw bedrijf doet.....

Speel choas spel

E-mail enquête

Vul de KPD E-mail enquête in en check hoe efficient u met de dagelijkse stroom e-mail omgaat.

Online enquête

KPD Trainingen

KIM Plus Delta

De Oude Molen 3
1184 VW AMSTELVEEN

Telefoon:  020 640 70 07
E-mail:  info@kimplusdelta.nl

KIM Plus Delta © 2017 | Disclaimer
Algemene voorwaarden

Vraag het KPD

* Anti-spam: maak de som af a.u.b.